Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Thực hành Biết ơn cho trẻ

Đếm những phước lành - Bé Trần Đăng Khôi - sinh năm 2016

 


Ngày 9: Nam châm tiền bạc - Phạm Bình Minh - sinh năm 2016

 


Ngày 10: Bụi phép thuật cho mọi người - Trần Đăng Khôi - sinh năm 2016


 

Ngày 20: Phép màu của trái tim - Trần Đăng Khôi - sinh năm 2016


 

Ngày 27: Tấm gương nhiệm màu - Bé Trần Đăng Khôi - sinh năm 2016

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn


Tin Liên Quan :