Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

KHIÊM TỐN - THÁNG 11 - Tuần 3

2020-11-11 02:33:34                Với một người có đức tính khiêm tốn, mọi người đều “nghiêng mình cúi chào”, bởi mọi người luôn cúi chào những ai biết cúi chào họ trước. Vì vậy, dấu hiệu của sự vĩ đại chính là đức tính khiêm tốn. Khiêm tốn khiến một người trở nên đáng tin cậy, linh hoạt và biết thích ứng. Một người càng khiêm tốn thì càng trở nên vĩ đại trong trái tim những người khác. Người có tính khiêm tốn luôn tìm cách lắng nghe và chấp nhận người khác. Càng chấp nhận người khác bao nhiêu thì người đó càng có lòng quý trọng bản thân cao bấy nhiêu và càng được người khác lắng nghe nhiều hơn. Đức tính khiêm tốn tự động khiến một người trở nên được ca ngợi.

“ Ở đâu có sự khiêm tốn, nơi đó luôn đem lại lợi ích cho nhiều người.”
Suy ngẫm: Giống như một cái cây trĩu quả luôn nghiêng cành xuống thấp, một người khiêm tốn cũng vậy. Người khiêm tốn luôn đem lại lợi ích cho mọi người xung quanh. Khiêm tốn giúp ta trao đi trong mọi tình huống và khiến người khác dễ dàng tiếp nhận điều mà ta trao tặng.

Áp dụng: Trong mối tương giao của tôi với những người khác, điều quan trọng là cần xem tôi có thể trao cho họ thứ gì hơn là đặt kỳ vọng vào bất cứ điều gì. Như thế thì ngay cả khi phải đối mặt với sự chỉ trích, tôi sẽ không gặp phải vấn đề nào cả. Đức tính khiêm tốn giúp tôi nghiêng cành xuống thấp một cách dễ dàng.

Khiêm tốn: Tôi sẵn sàng giáp mặt với những điều khiến bản thân dễ bị tổn thương ở mức độ nào? Tôi có thường hay phản ứng để che đậy chúng lại hay không? Tôi có nhờ người khác giúp đỡ mình không? Tôi có thể xin người khác tha thứ cho mình hay không? Tôi có thể tha thứ cho chính mình không? Tôi tin rằng cuộc sống đem đến cho tôi cả những thách thức lẫn cơ hội mà tôi thực sự cần, hay  tôi cưỡng lại và phàn nàn rằng đáng lý ra mọi thứ có thể khác đi hay không? Tôi có chấp nhận hậu quả của những hành động của tôi với lòng yêu thương bản thân và học hỏi, hay tôi lại phán xét chính mình và người khác một cách nặng nề?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn