Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

HẠNH PHÚC - Tháng 9 - Tuần 5

2020-09-22 00:00:00   
“ Hạnh phúc lâu dài phát sinh khi ta làm việc không ngừng vì một mục tiêu đặc biệt.”

Suy ngẫm: Ta thường có khuynh hướng tìm kiếm hạnh phúc nơi mọi điều ta làm. Nếu ta không thể thấy kết quả của những nỗ lực của mình, chúng ta không có hứng khởi để hoàn tất công việc. Thái độ này có nghĩa là cho dù ta có thể cảm nhận hạnh phúc trong một thời gian ngắn, hạnh phúc đó sẽ không bao giờ kéo dài được.

Áp dụng: Hạnh phúc đích thực và trường tồn có được khi ta cam kết với chính mình về một mục tiêu đặc biệt. Khi tôi tập trung vào điều tôi muốn đạt được, những điều vặt vãnh mà tôi thấy khó khăn hay không cho tôi hạnh phúc tức thời sẽ không còn ngáng đường tôi nữa. Tôi hướng về muc tiêu của mình với niềm hạnh phúc trong lòng.

Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn