Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

GIẢN DỊ -Tháng 4- Tuần 1

2020-04-01 00:56:31             Giản dị hàm chứa cả sự ngọt ngào lẫn thông thái. Đó là sự bình dị của tâm hồn và trí tuệ. Người giản dị không có những suy nghĩ căng thẳng, phức tạp, hay dư thừa. Trí tuệ của họ minh mẫn và sắc bén. Giản dị khơi gợi bản năng, trực giác, và sự thấu hiểu khiến suy nghĩ đi vào cốt lõi và cảm xúc tràn đầy từ bi.
 
“ Giản dị làm cho nhận thức trở nên mạnh mẽ và sắc bén.”

Suy ngẫm: Đôi khi những điều mà ta coi đó là một vấn đề to tát lại thực sự nhỏ bé hơn ta nghĩ. Chỉ khi đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề thì ta bắt đầu hiểu ra rằng mọi thứ còn lại đều không quan trọng.”

Áp dụng: Trước khi đưa ra bất cứ một quyết định quan trọng nào tôi cần ngưng lại trong một giây, tách mình ra khỏi tình huống, và xem xét nó bằng một tâm trí bình tĩnh. Bằng cách này, tôi có thể nhìn vấn đề một cách đơn giản. Suy nghĩ của tôi không còn bị phân tán và tôi có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

Tôi chấp nhận khoảnh khắc hiện tại – những gì cuộc sống đem đến cho tôi ngay ở đây, vào lúc này ở mức độ nào? Tôi chấp nhận hoàn cảnh sống của mình một cách nhẹ nhàng hay là tôi vật lộn với nó? Tôi có tìm cách thâu gom của cải, kiến thức, con người, các mối quen biết hay không? Tôi có tin là tôi có đủ những thứ mình cần hay không? Tôi xem trọng tính giản dị hay tôi tìm kiếm sự phức tạp? Tôi có thường bị dính mắc vào những điều mình “phải” làm hoặc tự phán xét bản thân hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn