Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

HỢP TÁC - Tháng 7 - Tuần 1

2020-06-30 00:00:00    Hợp tác không phải là trò mặc cả, khi một người đạt đến thành công với một giá đắt hay phải loại trừ sự thành công của những người khác. Mục tiêu bất biến của việc hợp tác là mỗi người tham gia đều nhận được lợi ích; và nó được dẫn dắt bởi nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau. Lòng can đảm, sự kính trọng, sự quan tâm chia sẻ tạo thành nền tảng để thúc đẩy quá trình hợp tác.

“Mọi nhiệm vụ đều dễ dàng đối với người biết hợp tác”

Suy ngẫm: Thường thì ta hay thích tự mình làm mọi thứ. Ta cảm thấy sẽ dễ dàng hơn nếu không có quá nhiều người tham gia để tránh việc đụng chạm giữa những người có tính cách khác nhau. Trách nhiệm của việc hợp tác đôi khi còn bị ta coi như một gánh nặng.

Áp dụng:  Cách tốt nhất để thành công là cùng làm việc với nhau. Tôi cần nhận ra rằng mỗi người đều có tài năng riêng của họ và khi tôi có thể liên kết với họ thì chúng tôi có thể cùng nhau hoàn thành công việc. Ngay cả những dự án to tát nhất cũng trở nên dễ dàng khi mọi người biết hợp tác. Cảm gíac tích cực của tôi kết hợp với lời chúc lành từ những người tham gia sẽ giúp chúng tôi thành công.

Tôi có sẵn lòng làm việc trong các điều kiện có sẵn ở mức độ nào? Tôi có chào đón ý tưởng và sở thích của người khác không? Hay tôi thích tự mình làm lấy mọi việc, theo cách của tôi? Tôi có sẵn lòng nhượng bộ người khác không? Tôi có cảm nhận được sự tương quan, phụ thuộc lẫn nhau giữa mọi vật hay không? Tôi có nhất thiết phải độc lập một cách hoàn toàn không? Tôi có thể đón nhận sự giúp đỡ của người khác, cho dù tôi không muốn hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn