Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

KHOAN DUNG - THÁNG 5 - Tuần 1

2020-05-05 00:00:00    Giống như người làm vườn nhìn thấy được đặc tính của từng loại hạt giống để chuẩn bị loại đất phù hợp, ngừơi khoan dung luôn nhìn thấy điểm độc đáo trong mỗi con người. Bằng sự hiểu biết và tâm trí cởi mở, người khoan dung luôn thu hút những kẻ bị cho là dị biệt, sẵn lòng chấp nhận và tạo điều kiện cho họ, qua đó thể hiện giá trị khoan dung một cách thực tế nhất. Kết quả là các mối quan hệ được đơm hoa kết trái.

“Khoan dung thực sự là thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực.”

Suy ngẫm: Khoan dung là biết chấp nhận những điều khó khăn. Khi phải khoan dung với ai đó hay với điều gì đó, ta cảm thấy như mình đang phải chịu đựng rất nhiều. Ta nỗ lực thích nghi với tình huống cho dù trong lòng cảm thấy tiêu cực. Đó không phải là sự khoan dung đích thực.

Áp dụng: Khoan dung là biết sử dụng sức mạnh của nội tâm để giải quyết những tình huống khó khăn một cách đúng đắn. Khi tìm cách hoàn thiện bản thân qua từng thử thách, tôi trang bị cho mình khả năng tiến lên. Tôi giải phóng mình khỏi những cảm xúc tiêu cực và từng bước trải nghiệm sự tiến bộ

Tôi có thiếu khoan dung với người khác hay với chính bản thân không? Đâu là giới hạn của sự khoan dung của tôi? Những điều kiện nào gia tăng sức mạnh khoan dung của tôi? liệu sự khoan dung của tôi có bị hạn chế bởi những cảm xúc khác mạnh hơn như thù hận, giận dữ hay là tôi có thể chấp nhận 1 cách có ý thức về giá trị và nhu cầu tồn tại của người khác, bất kể việc tôi không thích hay không hiểu họ? Nếu như có ai đó hay hoàn cảnh nào đó gây nguy hại cho tôi, tôi có thể nhận biết điều đó và tìm ra được cách để bảo vệ bản than, đồng thời gia tăng khả năng khoan dung của mình hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn