Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TỰ DO -Tháng 8 - Tuần 1

2020-07-28 00:00:00    Tự do hoàn toàn chỉ trở nên hiện thực khi quyền được cân bằng với trách nhiệm, sự lựa chọn cân bằng với lương tâm.  Không thể nào có trải nghiệm tự do cho một cá nhân hay cả tập thể nếu như sự chú ý và nỗ lực chỉ tập trung vào quyền và sự chọn lựa.

Để mình tự do, các cá nhân không được biện minh cho những quan điểm kiểu như “một chút tham lam, một chút hung hăng, hay một chút cáu giận là cần thiết để giữ mọi người hay mọi vật ở đúng vị trí của nó,” cùng với các hành động xuất phát từ đó. Sự nhân nhượng mang dấu vết của một chút ít bạo lực như thế sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở; khi đó những quan điểm và hành động sai lầm khác cũng được biện minh. Những suy nghĩ, lời nói, hành động gây hại hoặc tiêu cực sẽ tạo ra những phản hành động tương đương, cũng y như những quan điểm và hành động cao thượng và tích cực. Nói cách khác thì gieo gì sẽ gặt nấy, hay là quy luật Nhân quả của tự nhiên.

“ Tự do bắt đầu từ tâm trí, chứ không phải bằng cách cắt đứt dây trói”.
 
Suy ngẫm: Chúng ta thường cảm thấy mình bị ràng buộc bởi tình huống hay con người. Điều đó khiến ta không thoải mái và ta tìm cách thoát khỏi chúng. Nhưng rồi ta nhanh chóng nhận ra rằng để làm điều này thật không dễ dàng; vì xiềng xích mà ta đang cố bẻ gãy thật ra lại chính là sản phẩm của tâm trí ta.

Áp dụng: Tôi cần hiểu rằng xiềng xích trói buộc mình chính là từ trong tâm trí; bất cứ điều gì xảy đến với tôi đều xuất phát từ lựa chọn của tôi, không ai ở bên ngoài áp đặt lên tôi cả. Khi biết nhận trách nhiệm với chính mình như vậy, tôi học được cách thôi không phàn nàn, thay vào đó là làm điều tốt nhất mà tôi có thể trong mọi tình huống. Chỉ khi đó tôi mới có được tự do thật sự.

Tôi có cảm thấy tự do được là chính mình…biết rằng tôi tồn tại và tôi có giá trị? Tôi có thường cảm thấy mình được tự do thoát khỏi những tiếng ồn ào của tâm trí, khỏi việc tự phán xét và chỉ trích, khỏi những rối rắm phức tạp hay lầm lẫn ở mức độ nào? Tôi có cảm thấy mình bị dính mắc vào các mối quan hệ, vào công việc, hay tôi biết là mình có quyền tự do lựa chọn khác đi?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn