Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

BÌNH AN - Tháng 1- Tuần 1

2020-01-06 00:00:00   

           Bình an bao hàm những suy nghĩ, cảm xúc, và ước muốn thanh khiết. Khi năng lượng của suy nghĩ, lời nói và hành động của ta ở trong trạng thái cân bằng, ổn định, và phi bạo động, ta sẽ ở trong trạng thái bình an với chính mình, trong các mối quan hệ, và với thế giới.

Con người nói rằng họ muốn có bình an và hoà bình trên thế giới, nhưng đó là kiểu bình an nào? Con người đòi hỏi được bình an nhưng đó là trách nhiệm của ai? Liệu một người bất an có thể trở thành công cụ để đạt được sự bình an hay không?

 

“Trở thành hiện thân của bình an chính là cách để trao tặng bình an”


Suy ngẫm: Tất cả mọi người trên thế gian này đều mong mỏi có được bình an và hạnh phúc. Khi cảm nhận được sự bình an trong nội tâm của chính mình, ta có thể trao được cho người khác trải nghiệm này. Một khi có bình an, hạnh phúc sẽ đến một cách tự nhiên.

Áp dụng: Tôi cần dành ra vài khoảnh khắc để ở một mình trong mỗi ngày. Trong những khoảng thời gian đó tôi thực hành việc ổn định mình chỉ bằng một suy nghĩ thật mạnh mẽ về bình an, và cho phép cảm nhận bình an đó từ bên trong tôi tuôn chảy ra ngoài đến với những người khác. Khi gặp gỡ mọi người, sự bình an của nội tâm giúp tâm trí tôi tự do thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực, và tôi sẽ thấy những người khác cũng được tự do giống như tôi.

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn