Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 4

2020-01-27 00:00:00           Bình an chính là năng lượng, một sức mạnh thanh khiết xuyên thủng lớp vỏ bọc rắn chắc của những bất ổn xáo trộn và bằng chính phẩm chất của nó khiến mọi sự vật và con người tự động quay trở về trật tự cân bằng. Để nhận ra phẩm chất nguyên thuỷ của bản thể con người là bình an, ta cần biết ngưng thôi không tìm kiếm bình an từ bên ngoài nữa. Trong dáng vẻ thuần khiết nhất của mình, bình an chính là sự tĩnh lặng của nội tâm khi trong ta tràn đầy sức mạnh của chân lý.
 “ Duy trì trạng thái tĩnh tại của nội tâm giúp ta đạt đến giải pháp đúng.”

Suy ngẫm: Khi gặp phải một vấn đề hay một tình huống khó khăn, ta thường hay đối mặt với nó bằng những suy nghĩ lo lắng hay tiêu cực. Dù bên ngoài ta có vẻ như đang đương đầu với tình huống đó, thực ra ta lại không có khả năng giải quyết nó. Và phần lớn thời gian ta thấy mình đang thất bại.

Áp dụng: Cách tốt nhất để giải quyết một tình huống là bắt đầu làm cho tâm trí tĩnh lặng. Chỉ khi được tĩnh lặng thì tâm trí mới tìm ra câu trả lời cho các vấn đề. Tôi cần hiểu rằng mỗi vấn đề đều có câu trả lời. Khi tâm trí được thư thái, tôi có thể tin vào trực giác của mình để tìm ra câu trả lời vốn đã có sẵn.

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn