Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 2

2020-01-13 00:00:00                 Việc thực hành sức mạnh bình an hàm chứa một nguyên tắc căn bản - nhìn vào bên trong để có thể nhìn ra ngoài với lòng can đảm, một cách có mục đích và có ý nghĩa. Bước đầu tiên của tiến trình này là phải quan sát cẩn trọng những suy nghĩ, cảm xúc, và động cơ của chính mình. Bằng cách mở ô cửa sổ của cái tôi nội tâm, mỗi cá nhân có thể xác định rõ và nhận ra những mô thức thái độ và hành vi có tính phá hoại, gây nên sự hỗn loạn và bất an.
“Tôi càng trải nghiệm sự bình an bên trong mình nhiều bao nhiêu thì tôi càng tích cực trong cuộc sống bấy nhiêu.”

Suy ngẫm: Thường thì ta hay tìm cách uốn nắn những nhược điểm của mình bằng cách tách chúng ra để sửa chữa từng cái một. Có thể ta có khả năng vượt qua một số trong chúng, nhưng do những yếu kém của ta đều có sự liên kết với nhau, ta nhanh chóng nhận thấy các vấn đề cứ xuất hiện một cách lặp lại. Khi đó thì sự tiêu cực trong ta trỗi dậy và gây ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của ta.p
Áp dụng: Trước tiên tôi cần hứa với chính mình là duy trì được sự tích cực ở bên trong. Khi đó tôi cần thực hành giữ cho tâm trí mình được tĩnh tại.  Sự tĩnh tại này đem đến sự hài lòng và khiến gia tăng những cảm giác tích cực. Tôi càng củng cố sự tích cực bên trong nội tâm, tôi càng có thể chinh phục những nhược điểm của mình một cách tốt hơn.

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn