Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 3

2020-01-20 00:01:02   

          Con người mới vừa nói trong một giây này rằng họ muốn được bình an trong tâm trí, và rồi chỉ trong một giây tiếp theo họ lại nói ra những điều gây tổn thương. Những lời đàm tiếu lãng phí gieo rắc cảm giác bất an, cũng giống như sự giận dữ vậy. Sự bất an được khởi đầu chỉ bằng một vài suy nghĩ nóng giận, tiếp đó được diễn đạt thành lời và rồi chỉ trong khoảnh khắc đã leo thang thành những hành vi bạo động mà có thể lên đến cấp độ không thể kiểm soát được.
 

“ Hình thức phi bạo động thật sự là không làm tổn hại đến người khác, dù chỉ bằng lời nói.”


Suy ngẫm: Hầu hết mọi người đều tránh không làm tổn hại đến thân thể của người khác, nhưng có khi ta lại làm họ tổn thương qua lời nói của mình, mà thường là một cách vô ý.

Áp dụng: Hôm nay tôi sẽ thực sự suy nghĩ về hậu quả của lời nói của mình trước mỗi khi nói ra và cân nhắc xem liệu nó có thể làm tổn thương đến người khác không. Tôi cũng lưu ý rằng khi tôi diễn đạt một cách tiêu cực thì những người xung quanh tôi cũng cảm thấy tiêu cực. Điều đó sẽ quay trở lại tác động lên tôi một cách nặng nề nhất.

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn