Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

HẠNH PHÚC -Tháng 9 - Tuần 1

2020-08-25 00:00:00    Trong thời đại ngày nay ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về mục đích của đời sống. Một số cảm thấy chán sống, những người khác thì đánh mất hy vọng. Một số nỗ lực để làm giàu, cho rằng điều đó sẽ đem lại hạnh phúc. Có những người giàu có nhưng không có đủ sức khoẻ và điều đó khiến họ bất hạnh. Một số chọn theo đuổi những lĩnh vực nghề nghiệp nào đó, tin rằng nó sẽ cho họ hạnh phúc. Lại có những người tìm cầu hạnh phúc từ các mối quan hệ. Cho dù những giải pháp này có thể đem lại hạnh phúc nhiều đến mức nào đi nữa, chúng cũng chỉ là tạm thời và bị giới hạn của nguồn lực vật chất. Trong nhiều trường hợp, chúng cũng đem lại khổ đau và bất hạnh ở mức độ tương đương.

 “ Hạnh phúc thật sự nằm ở bên trong”

Suy ngẫm: Khi gặp các tình huống tiêu cực, ta thường tìm cầu hạnh phúc từ bên ngoài. Hoặc là ta đi tìm một nguồn hạnh phúc tạm bợ nào đó để tâm trí thoát khỏi vấn đề, hoặc là ta tìm cách tránh né tình huống. Không cách nào trong hai cách này giúp ta giải quyết được vấn đề.

Áp dụng: Để tìm được hạnh phúc đích thực, tôi cần khám phá được điều gì thực sự nuôi dưỡng tâm hồn tôi và cho tôi cuộc sống. Khi tôi tìm ra nguồn hạnh phúc ở bên trong, nó sẽ luôn ổn định và không hề thay đổi ngay cả trong những tình huống đảo điên nhất.

Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn