Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

HẠNH PHÚC - Tháng 9 - Tuần 2

2020-09-01 00:00:00     Hạnh phúc chính là sự thịnh vượng có được khi ta biết làm chủ bản thân, tức là làm chủ được cả tâm trí, trí tuệ, tính cách, cùng các giác quan cơ thể; khi ta có đầy đủ mọi sức mạnh và phẩm hạnh; cũng như đạt đến sự cân bằng tuyệt hảo giữa các tính cách mạnh mẽ và dịu dàng. Trong khát khao tìm tới một trạng thái toàn hảo vốn đã tiềm ẩn bên trong mỗi con người, trí tuệ sẽ trải qua một quá trình khám phá bản chất thánh thiện của chính mình.

“Người có hành động và thái độ thanh khiết, vô tư lợi luôn cảm thấy Hạnh phúc.”

Suy ngẫm: Khi hành động của ta thanh khiết và vô tư, nó sẽ không vướng một dấu vết tiêu cực nào. Khi đó, tâm trí tự nhiên thoát khỏi mọi cảm xúc tội lỗi, sợ hãi, hay buồn chán. Ta không ngừng trải nghiệm được trạng thái Hạnh phúc.

Áp dụng: Khi không tìm thấy hạnh phúc trong cuộc đời, tôi cần suy ngẫm về điều đã ngăn cản không cho tôi cảm nhận hạnh phúc. Tôi cần nghĩ về những suy nghĩ, lời nói và hành động của mình và biết thực hiện những thay đổi có ích cho tôi và cho những người xung quanh. Khi làm điều này, tôi sẽ thấy mình trải nghiệm Hạnh phúc liên tục.

Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn