Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

HẠNH PHÚC -Tháng 9 - Tuần 3

2020-09-08 00:00:00   
“ Nhận biết tầm quan trọng của những tình huống thách thức là biết duy trì hạnh phúc liên tục.”

Suy ngẫm: Khi có tình huống khó khăn xuất hiện, ta thường hay đánh mất đi trạng thái hạnh phúc nội tâm. Khi không còn nguồn sức mạnh để đối mặt với những tình huống mà ta gặp phải, ta bắt đầu nghĩ rằng mình thật yếu ớt. Tâm trạng, suy nghĩ, lời nói và hành động của ta trở nên tiêu cực, và chúng ta lại đổ thừa cho sự tiêu cực của tình huống.

Áp dụng: Tôi cần nhận ra rằng tôi có thể giữ vững hạnh phúc nội tâm của mình, cho dù tình huống tôi gặp phải có như thế nào. Những tình huống khó khăn xuất hiện để giúp tôi trở nên mạnh mẽ và vững chãi hơn. Tôi cần biết nỗ lực để nhận ra và trải nghiệm sức mạnh từ bên trong, để tình huống không còn làm thay đổi tâm trạng của tôi cho dù chỉ là tạm thời. Khi đó tôi sẽ không ngừng sống trong hạnh phúc, cho dù tình huống như thế nào đi nữa.

Tôi hài lòng ở mức độ nào – về mặt tổng thể, sức khoẻ, sự hoà hợp, sự kết nối với người khác? Tôi vui vẻ thực hiện nhiệm vụ của mình ở mức độ nào? Hạnh phúc có phải là cách sống và trạng thái nội tâm của tôi, hay là một trạng thái cứng nhắc - chỉ có niềm vui trong khoảnh khắc rồi lại dễ dàng bị đánh mất đi?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn