Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

KHIÊM TỐN - THÁNG 11 - Tuần 5

2020-11-25 02:37:50                    Khiêm tốn cũng như ý niệm là người được ủy thác gắn kết mối quan hệ giữa ta với tự nhiên, khiến ta không làm trái hay xáo trộn các quy luật của tự nhiên. Tự nhiên đem lại sự sống cũng giống như như một sợi dây rốn. Việc khai thác một cách ngạo mạn và huỷ hoại những sinh vật của tự nhiên là cách đưa toàn thể gia đình nhân loại đến bờ hiểm hoạ. Khiêm tốn là biết thấm nhuần những nguyên tắc của tự nhiên trong hành xử của bản thân, trong các mối quan hệ, và những lĩnh vực khác của sự phát triển nhân loại. Nếu không có tính khiêm tốn, chúng ta không thể nào xây dựng được những xã hội văn mình hay phục vụ cho thế giới một cách nhân ái.
 
“Khiêm tốn đem lại lợi ích cho nhiều người.”
 
Suy ngẫm: Khi ta khiêm tốn, ta không làm việc để đem đến thành công hay lạc thú, sự hài lòng của riêng mình, mà vì lợi ích của những người khác. Ta cũng không tìm kiếm phần thưởng từ người khác: việc cho đi đem lại sự hài lòng thoả mãn của riêng nó.

Áp dụng: Bất cứ khi nào tôi làm việc với những người khác, tôi cần học cách áp dụng tính khiêm tốn để đạt được kết quả cao nhất từ họ và từ tình huống. Khi bắt đầu làm việc vì cái tốt chung thay vì cho lợi ích cá nhân, tôi sẽ thấy tôi có thể làm việc với người khác dễ dàng hơn và chúng ta đạt được thành công lớn hơn.

Khiêm tốn: Tôi sẵn sàng giáp mặt với những điều khiến bản thân dễ bị tổn thương ở mức độ nào? Tôi có thường hay phản ứng để che đậy chúng lại hay không? Tôi có nhờ người khác giúp đỡ mình không? Tôi có thể xin người khác tha thứ cho mình hay không? Tôi có thể tha thứ cho chính mình không? Tôi tin rằng cuộc sống đem đến cho tôi cả những thách thức lẫn cơ hội mà tôi thực sự cần, hay  tôi cưỡng lại và phàn nàn rằng đáng lý ra mọi thứ có thể khác đi hay không? Tôi có chấp nhận hậu quả của những hành động của tôi với lòng yêu thương bản thân và học hỏi, hay tôi lại phán xét chính mình và người khác một cách nặng nề?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn