Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 1

2020-03-03 00:43:04   
“ Nhận trách nhiệm tức là chấp nhận thử thách.”

Suy ngẫm: Trong nhiều tình huống trên đường đời chúng ta có hai lựa chọn – hoặc là dũng cảm đối mặt với chúng và nhận trách nhiệm cho cuộc đời cũng như những lựa chọn của ta, hoặc là tìm cách trốn chạy. Lựa chọn thứ hai không hề mang lại cho ta thành công hay sự hài lòng từ nội tâm.

Áp dụng: Sự hài lòng nội tâm nằm trong việc chấp nhận thử thách thay vì tìm cách trốn chạy khỏi chúng. Tôi cần có mặt trong trận chiến của trò chơi cuộc đời thay vì đóng vai làm người đứng xem. Càng chơi nhiều thì tôi càng trở nên lão luyện. Giữ suy nghĩ này trong tâm trí giúp tôi chấp nhận mọi thử thách mà cuộc đời mang lại.

Tôi thích nhận trách nhiệm hay lẩn tránh trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm về bản thân mình ở mức độ nào? Tôi kỳ vọng người khác đáp ứng nhu cầu của mình ở mức độ nào? Tôi có trách cứ tình huống bên ngoài khi mọi việc không được như ý? Tôi có chấp nhận mọi tình huống xảy ra và hành động với trách nhiệm sẽ làm điều tốt nhất trong tình huống đó hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn