Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 2

2020-03-10 00:44:28   
“Có trách nhiệm nghĩa là thực hiện phần vai của mình trong khả năng tốt nhất có thể.”

Suy ngẫm: Giống như một diễn viên chấp nhận phần vai được giao và trình diễn nó với khả năng tốt nhất của mình, việc nhận trách nhiệm về cuộc đời của một người có nghĩa là chấp nhận và tôn vinh vai trò đó sao cho màn trình diễn là tuyệt vời nhất. Khi làm điều này, ta giữ mình luôn ý thức về thời gian và những nguồn lực mà ta có, và sử dụng chúng một cách tốt nhất có thể.

Áp dụng: Mỗi ngày tôi cần nghĩ về mình như một diễn viên giỏi luôn đem lại những điều tuyệt vời nhất trong bất cứ phần vai nào được giao. Thay vì nghĩ về điều mình không có, tôi cần nhận trách nhiệm cho cuộc đời mình và tôn vinh vai trò này sao cho màn trình diễn của tôi là tốt nhất.

Tôi thích nhận trách nhiệm hay lẩn tránh trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm về bản thân mình ở mức độ nào? Tôi kỳ vọng người khác đáp ứng nhu cầu của mình ở mức độ nào? Tôi có trách cứ tình huống bên ngoài khi mọi việc không được như ý? Tôi có chấp nhận mọi tình huống xảy ra và hành động với trách nhiệm sẽ làm điều tốt nhất trong tình huống đó hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn