Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRÁCH NHIỆM -Tháng 3- Tuần 3

2020-03-17 00:00:07   
“ Trách nhiệm được hoàn thành một cách tốt nhất khi ta biết tách rời.”

Suy ngẫm: Thật dễ để mình bị lôi cuốn quá mức vào nhiệm vụ mà ta đang nhận lãnh trách nhiệm, cứ mải tìm cách làm cho mọi thứ diễn ra theo như ý mình. Điều này chỉ khiến ta trở nên căng thẳng và càng lúc càng lo lắng nhiều hơn về nhiệm vụ đó; nó ngăn ta không làm được tốt như khả năng mà mình có thể.

Áp dụng: Khi phải tiếp nhận một trách nhiệm mới, tôi cần tự bảo mình rằng tôi sẽ nỗ lực hết mức để hoàn thành trách nhiệm và rồi trở nên tách rời. Khi đó tôi thấy mình dễ dàng giao việc hơn và làm được điều tốt nhất bởi khi đó tôi không còn kỳ vọng hay trông đợi.

Tôi thích nhận trách nhiệm hay lẩn tránh trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm về bản thân mình ở mức độ nào? Tôi kỳ vọng người khác đáp ứng nhu cầu của mình ở mức độ nào? Tôi có trách cứ tình huống bên ngoài khi mọi việc không được như ý? Tôi có chấp nhận mọi tình huống xảy ra và hành động với trách nhiệm sẽ làm điều tốt nhất trong tình huống đó hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn