Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRÁCH NHIỆM - Tháng 3 - Tuần 4

2020-03-24 00:47:27   
 “ Trách nhiệm thực sự đem lại sự nhẹ nhàng nội tâm và niềm vui.”

Suy ngẫm: Khi ta nhận trách nhiệm về một điều gì hay về một ai đó, nó có thể trở thành một gánh nặng. Khi bị trách nhiệm đè nặng, ta cảm thấy như bị dính bẫy như chim trong lồng. Ta khát khao được trốn thoát để sải cánh bay xa. Khi cảm thấy như thế, ta sẽ không hoàn thành tốt trách nhiệm như ta có thể.

Áp dụng: Ý nghĩa thực sự của trách nhiệm không chỉ là quan tâm đến các bổn phận; nó liên quan nhiều hơn đến sự gắn bó với nhiệm vụ và làm mọi việc một cách có ý nghĩa và mục đích. Khi nghĩ về trách nhiệm với thái độ này, tôi thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn và tôi nhận được sự giúp đỡ trong mọi bước đi. Tôi có thể hoàn thành nhiều việc hơn với một trái tim nhẹ nhàng và thích thú với mọi điều tôi làm.

Tôi thích nhận trách nhiệm hay lẩn tránh trách nhiệm? Tôi chịu trách nhiệm về bản thân mình ở mức độ nào? Tôi kỳ vọng người khác đáp ứng nhu cầu của mình ở mức độ nào? Tôi có trách cứ tình huống bên ngoài khi mọi việc không được như ý? Tôi có chấp nhận mọi tình huống xảy ra và hành động với trách nhiệm sẽ làm điều tốt nhất trong tình huống đó hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn