Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 1

2020-09-29 00:00:00   
Trung thực là có một lương tri trong sáng “ trước chính tôi và trước những người anh em nhân loại.” Trung thực là nhận thức được điều gì là đúng đắn và phù hợp với vai trò, hành vi, cũng như trong các mối quan hệ của một người. Với trung thực sẽ không còn thói đạo đức giả hay sự giả tạo gây nên lầm lẫn và hồ nghi trong tâm trí và cuộc sống của những người khác. Trung thực khiến cuộc sống trở nên toàn vẹn vì khi đó nội tâm bên trong và hành xử bên ngoài hệt như được phản chiếu qua gương soi.
 
“ Trung thực giúp ta tiến bộ.”

Suy ngẫm: Trung thực thường liên quan đến việc nói lên sự thật hay mở lòng với người khác. Ta thường thấy việc trung thực với người khác dễ hơn trung thực với chính mình. Thật khó thừa nhận những yếu điểm của mình, ngay cả với chính ta. Nhưng để có thể tiến bộ, ta cần có đủ dũng cảm để đối diện với sự thật.

Áp dụng: Hơn bất cứ thứ gì khác, tôi cần trung thực với chính mình. Điều đó có nghĩa là biết suy ngẫm về suy nghĩ, lời nói và hành vi của mình. Nếu bắt đầu biện minh cho mình tức là tôi đã không thật sự trung thực. Khi ý thức được những yếu điểm của mình, tôi có thể sửa đổi chúng và tiến lên phía trước.

Chúc các bạn một tuần mới nhiều tiến bộ!

Trung thực:  Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn