Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 2

2020-10-06 00:00:00    Trung thực là nói ra điều mình nghĩ và hành động như những gì mình đã nói. Ở đây không có sự trái ngược hay xung khắc trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Sự trọn vẹn như thế khiến người khác sáng tỏ và trở thành tấm gương cho họ. Một người bên trong thì thế này còn bên ngoài thì thế khác sẽ tạo nên những rào cản và còn có thể gây ra tổn hại, vì người đó không thể tiến gần người khác, hoặc chả có ai muốn gần gũi họ. Một số người nghĩ rằng:” Tôi trung thực nhưng chẳng ai chịu hiểu cho tôi cả.” Thế là không trung thực. Đức tính trung thực nổi bật giống như một viên kim cương không tỳ vết không thể nào cất giấu đi đâu được. Giá trị của nó được nhìn thấy rõ ràng qua hành động của một người.

“ Người trung thực được mọi người yêu mến và tin tưởng.”

Suy ngẫm: Khi ta trung thực, lời nói và hành động của ta như một. Ta làm điều đã nói và nói điều ta làm. Nhờ đó ta được mọi người quý trọng và yêu mến.

Áp dụng: Hôm nay tôi sẽ chọn một điều mà tôi chưa thể hoàn thành và tin tưởng rằng tôi sẽ thực hiện được nó. Tôi cần tự nhắc nhở mình rằng tôi có sức mạnh của Trung thực ở bên trong và điều đó khiến lời nói và hành động của tôi như một.

Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy sức mạnh!

Trung thực: Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn