Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 3

2020-10-13 00:00:00    Trung thực ở trong nội tâm khiến ta trở nên khôn ngoan và cũng đảm bảo cho ta có đầy đủ sức mạnh và sự ổn định. Sự ổn định tích cực bên trong giống như một ốc đảo với suối nguồn tinh thần, nó đặt nền móng cho sự tự tin và lòng quý trọng bản thân.

“ Trung thực mang cho ta đức tính giản dị”

Suy ngẫm: Khi ta hiểu được sức mạnh của Trung thực, cuộc đời trở nên đơn giản. Giả dối chỉ đem đến thói giả tạo và những rối rắm phiền phức. Khi có sức mạnh của Trung thực trong nội tâm và sống với nó, ta sẽ không bao giờ muốn ra vẻ ta đây, hay lệ thuộc vào những lời khen ngợi của người khác. Khi đó, cuộc sống trở nên thật đơn giản.

Áp dụng: Nếu khi nào tôi thấy mình có những suy nghĩ tiêu cực do kỳ vọng vào người khác, tôi sẽ tự hỏi mình điều gì tôi trông đợi ở họ mà tôi không tìm thấy ở bên trong mình. Tôi càng học được nghệ thuật kết nối với sự chân thật vốn có của mình, tôi sẽ càng dễ dàng giữ cho cuộc sống của mình tự do thoát khỏi mọi phức tạp, rối rắm.

Chúc các bạn một tuần trọn vẹn với 3 giá trị Trung thực – Giản dị - Tự do!

Trung thực: Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn