Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

TRUNG THỰC -THÁNG 10 - Tuần 4

2020-10-20 00:00:00   
“Trải nghiệm Trung thực tức là đưa nó vào đời sống.”

Suy ngẫm: Khi nghe được điều gì đó mới và có ý nghĩa, ta tự nhiên muốn đưa nó vào áp dụng trong cuộc sống của ta. Nhưng nhu cầu đưa điều đó vào thực tiễn lại thường nhanh chóng bị lãng quên. Sau một hồi, ta nhớ đến nó chỉ như một lý thuyết và không còn cảm thấy được khích lệ nữa. Ta không có can đảm để thực hành nó, hoặc ta thấy mình bị chùn bước do những kinh nghiệm từ quá khứ.

Áp dụng: Khi muốn đem một điều gì mới vào đời sống của mình, tôi cần dọn dẹp chỗ cho nó. Khi hình dung cuộc đời mình sẽ ra sao nếu tôi có thể thực hiện được thay đổi này thì tôi bắt đầu đưa nó vào đời sống. Dần dà lòng can đảm của tôi được phát huy. Trung thực giúp tôi trở nên mạnh mẽ và thành công trong việc thay đổi cuộc đời mình một cách thực sự có ích cho tôi.

Chúc các bạn một tuần mạnh mẽ và thành công!

Trung thực: Tôi có tìm cách thoái thác, tránh không nói thật lòng mình hay không? Tôi có trông đợi người khác phải trung thực với mình trong khi chính tôi lại không thành thật với họ? Liệu tôi có sẵn lòng nói thật cho dù hậu quả có thể ảnh hưởng không tốt đến bản thân? Tôi có thành thật với chính mình, với các mối quan hệ của mình và với môi trường xung quanh tôi hay không? Tôi có sẵn sàng chấp nhận rằng mình có thể sai? Tôi có che đậy bản thân hay sống một cách cởi mở, minh bạch về tất cả những điều tôi làm và những gì tôi có hay không?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn