Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

YÊU THƯƠNG -THÁNG 12 - Tuần 1

2020-12-02 02:41:37                  Yêu thương không chỉ là một khát khao, một đam mê, hay một cảm xúc mãnh liệt dành cho ai đó hay một thứ gì đó, mà là một trạng thái ý thức kết hợp giữa lòng vị tha và cảm giác vui sướng, mãn nguyện với bản thân. Tình yêu cũng có thể là dành cho một đất nước, một mục tiêu được ấp ủ, cho lẽ phải, công bằng, luân lý, cho dân tộc, cho tự nhiên, cho công việc phục vụ, và cho Thượng đế hoặc một Đấng cao cả nào đó. Tình yêu phát sinh từ lẽ phải, đó là sự khôn ngoan hiểu biết. Yêu thương dựa trên hiểu biết là tình yêu đích thực, không mù quáng và khi khám phá những bí ẩn của tình yêu chính là lúc ta quan sát những bí mật của đời sống được hé mở.
 
“Người tràn đầy tình yêu thương luôn cảm thấy hạnh phúc”

Suy ngẫm: Khi lòng ta ngập tràn tình yêu thương dành cho mọi người, sẽ không còn chỗ cho sự tiêu cực. Tình yêu vị tha như thế có nghĩa là ta chỉ có những suy nghĩ tích cực và trải nghiệm hạnh phúc liên tục.

Áp dụng: Hôm nay tôi sẽ bắt đầu ngày mới bằng việc nghĩ đến tất cả những người tôi sẽ giao tiếp trong ngày. Tiếp theo tôi nghĩ về tình yêu thương tôi sẽ dành cho mỗi người trong họ. Suy nghĩ này sẽ giúp tôi trong suốt cả ngày. Tôi sẽ thấy mình chấp nhận người khác như chính họ đang là và gửi những lời chúc lành đến cho họ.

Chúc các bạn một tuần lễ tràn đầy tình yêu thương!

Yêu thương: Các hành động của tôi được khích lệ, thúc đẩy bằng tình yêu thương ở mức độ nào? Khi nào thì tôi cảm nhận được tình yêu thương hoàn toàn vô điều kiện? Tôi thể hiện tình yêu thương với chính mình và với người khác bằng cách nào? cởi mở và chân thành ở mức độ nào? Tôi sẵn lòng thể hiện tình yêu thương của mình với tất cả những người quanh tôi ở mức độ nào?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn