Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Blog 1

YÊU THƯƠNG - THÁNG 12-Tuần 2

2020-12-09 02:45:42                 Nền tảng của tình yêu thương thật sự giữa con người với nhau chính là ở giác độ tinh thần, ý thức được rằng mỗi người là một thực thể tinh thần độc lập, toàn thiện ở bên trong nhưng cũng hoàn toàn kết nối lẫn nhau. Vì thế đó là một tình yêu thương vĩnh cửu, chính trực và đem đến cho ta niềm hân hoan vui sướng. Với một tình yêu như thế thì mọi oán giận ghét hờn, ganh tị đều không còn tồn tại, cả ở bên ngoài lẫn nội tâm bên trong của ta. Những cảm xúc tiêu cực được chuyển hoá thành tích cực nhờ sự dịu mát của yêu thương. Tình yêu thương về tinh thần bao hàm sự hài hoà dung thuận, vì nó xoá đi mọi khuynh hướng kiểm soát hay lệ thuộc và đảm bảo cho sự tử tế, quan tâm chăm sóc, và tình thân ái hiểu biết lẫn nhau.

“Tình yêu thương tạo môi trường để mọi người phát triển”

Suy ngẫm: Thông thường trong một mối quan hệ ta hay kỳ vọng nhiều điều từ những người mà ta gần gũi. Ta cảm thấy rằng bởi vì ta yêu thương họ nên ta có quyền với họ. Chính bởi những kỳ vọng của mình mà ta không thể cho người đó sự tự do để tiến bộ.

Áp dụng: Khi trải nghiệm tình yêu thương thực sự tôi có thể tạo một môi trường phù hợp cho mọi người để họ tiến bộ trong cuộc đời. Hôm nay tôi sẽ không níu giữ những người mà tôi yêu thương hay trông đợi họ làm mọi điều tôi cần, mà thay vào đó là cho họ điều mà họ cần được hỗ trợ.
Chúc các bạn một tuần hỗ trợ hiệu quả cho những người mà bạn yêu thương!
 
“Cách để làm thay đổi người khác chính là đối xử với họ bằng tình yêu thương”

Suy ngẫm: Khi yêu thương một ai đó, ta gửi những lời chúc lành cho họ. Ta muốn giúp họ thay đổi vì chính lợi ích của họ chứ không phải vì lợi ích của riêng ta. Mọi người sẽ nhanh chóng hồi đáp lại với tình yêu vô vị lợi này và ta sẽ thấy họ thay đổi.

Áp dụng: Hôm nay tôi sẽ nghĩ về một người mà tôi muốn giúp họ thay đổi. Trước khi nghĩ đến việc thay đổi họ tôi cần nghĩ về tất cả tình yêu thương tôi dành cho người đó. Tôi cũng cần phải đảm bảo chắc chắn rằng sự thay đổi mà tôi muốn ở người đó là vì lợi ích của chính họ chứ không phải vì những lý do ích kỷ của riêng tôi.

Yêu thương: Các hành động của tôi được khích lệ, thúc đẩy bằng tình yêu thương ở mức độ nào? Khi nào thì tôi cảm nhận được tình yêu thương hoàn toàn vô điều kiện? Tôi thể hiện tình yêu thương với chính mình và với người khác bằng cách nào? cởi mở và chân thành ở mức độ nào? Tôi sẵn lòng thể hiện tình yêu thương của mình với tất cả những người quanh tôi ở mức độ nào?

Giá Trị Sống - Vì một thế giới tốt đẹp hơn