Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

BÌNH AN - Tháng 1- Tuần 1

Bình an bao hàm những suy nghĩ, cảm xúc, và ước muốn thanh khiết. Khi năng lượng của suy nghĩ, lời nói và hành động của ta ở trong trạng thái cân bằng, ổn định, và phi bạo động, ta sẽ ở trong trạng thái bình an với chính mình, trong các mối quan hệ, và với thế giới.

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 2

Việc thực hành sức mạnh bình an hàm chứa một nguyên tắc căn bản - nhìn vào bên trong để có thể nhìn ra ngoài với lòng can đảm, một cách có mục đích và có ý nghĩa.

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 3

Con người mới vừa nói trong một giây này rằng họ muốn được bình an trong tâm trí, và rồi chỉ trong một giây tiếp theo họ lại nói ra những điều gây tổn thương.

BÌNH AN - Tháng 1 - Tuần 4

Bình an chính là năng lượng, một sức mạnh thanh khiết xuyên thủng lớp vỏ bọc rắn chắc của những bất ổn xáo trộn và bằng chính phẩm chất của nó khiến mọi sự vật và con người tự động quay trở về trật tự cân bằng.