Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

HỢP TÁC - Tháng 7 - Tuần 1

Hợp tác không phải là trò mặc cả, khi một người đạt đến thành công với một giá đắt hay phải loại trừ sự thành công của những người khác.

HỢP TÁC - Tháng 7 -Tuần 2

Khi một người hay một nhóm cần đến sự hợp tác, nếu như biết sáng suốt phân biệt và có phương pháp đúng thì họ sẽ thành công trong mối quan hệ với nhau.

HỢP TÁC - Tháng 7 - Tuần 3

Một người thành tâm và độ lượng xứng đáng đón nhận sự hợp tác từ những người khác. Nếu như bạn có niềm tin và tin cậy vào người khác,

HỢP TÁC - Tháng 7 -Tuần 4

Hợp tác đòi hỏi phải biết nhận ra vai trò độc đáo của mỗi cá nhân trong khi vẫn duy trì một thái độ chân thành và tích cực. Những suy nghĩ tích cực ở bên trong của một người sẽ tự động và dễ dàng làm nảy sinh cảm giác hợp tác trong tâm trí của người khác.