Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

KHIÊM TỐN - THÁNG 11 - Tuần 1

Khiêm tốn được tìm thấy ở nơi rất sâu bên trong đại dương mênh mông của tĩnh lặng. Dưới đáy đại dương là lòng trân quý bản thân.

KHIÊM TỐN - THÁNG 11 - Tuần 2

Khiêm tốn là biết cho qua đi và để mọi thứ như nó là. Mọi xung đột đều xuất phát từ ý thức về cái “Tôi” và “của tôi” và từ sự chiếm hữu, dù đó là một vai trò, một hoạt động, một đồ vật, một người nào đó, thậm chí là thân thể ta.

KHIÊM TỐN - THÁNG 11 - Tuần 3

Với một người có đức tính khiêm tốn, mọi người đều “nghiêng mình cúi chào”, bởi mọi người luôn cúi chào những ai biết cúi chào họ trước. Vì vậy, dấu hiệu của sự vĩ đại chính là đức tính khiêm tốn.

KHIÊM TỐN -THÁNG 11 - Tuần 4

Khi các mối tương giao đến thời điểm cao trào, đức tính khiêm tốn là ngọn đèn soi đường cho ta nhìn thấy dấu hiệu của điều được trông đợi từ đằng xa. Để nắm bắt được những dấu hiệu này thì tâm trí và trí tuệ cần phải thật trong sáng.