Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

TỰ DO -Tháng 8 - Tuần 1

Tự do hoàn toàn chỉ trở nên hiện thực khi quyền được cân bằng với trách nhiệm, sự lựa chọn cân bằng với lương tâm. Không thể nào có trải nghiệm tự do cho một cá nhân hay cả tập thể nếu như sự chú ý và nỗ lực chỉ tập trung vào quyền và sự chọn lựa

TỰ DO -Tháng 8 - Tuần 2

“ Người có tâm trí tự do là người có thể đem đến lợi ích cho những người khác.”

TỰ DO -Tháng 8 - Tuần 3

Cho dù các cá nhân được độc lập, họ vẫn bị trói buộc bởi những “xiềng xích” của chính mình - ham muốn, giận dữ, bám chấp, ngã mạn, tham lam, bạo lực.

TỰ DO - Tháng 8 -Tuần 4

“ Tự do thoát khỏi mọi tính tiêu cực mới là tự do thật sự”