Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Về Chúng Tôi

Giá Trị Sống

Đào tạo tập huấn

 Là một tổ chức phi lợi nhuận, tất cả các chương trình đào tạo và tập huấn của LVEC đều dựa trên tinh thần vì cộng đồng. LVEC sẵn lòng đón nhận đóng góp tình nguyện từ các tổ chức, cá nhân dưới mọi hình thức (tài chính, thiết bị, vật liệu, thời gian, kỹ năng,…) nhằm mục đích khơi dậy các giá trị sống trong mỗi cá nhân và lan tỏa các giá trị sống ra cộng đồng

I. Tập huấn Giáo dục viên Giá trị sống

1. Mục tiêu: Sau khóa tập huấn, người tham dự sẽ nắm rõ:
* Kiến thức cơ bản về:
·        Khái niệm về các Giá trị sống và tầm quan trọng của những giá trị này đối với sự phát triển của trẻ
·        Giới thiệu chương trình Giáo dục Giá trị sống LVEP (lịch sử hình thành, hoạt động tại Việt nam và các nước, những thành quả đạt được đến nay).
·        Hiểu rõ ý nghĩa của 12 Giá trị sống cơ bản.
·        Mô hình lý thuyết của LVEP.
·        Tạo bầu không khí dựa trên nền tảng các Giá trị.
* Kỹ năng cơ bản về:
·        Tạo dựng một bầu không khí dựa trên nền tảng các Giá trị.
·        Lắng nghe tích cực trong các bài học về Giá trị sống.
·        Hướng dẫn các bài học Giá trị sống cho trẻ và thanh thiếu niên.

 2. Phương pháp luận:
* Phương pháp tập huấn: phương pháp học tích cực - lấy người học làm trọng tâm và người học tham gia tích cực, thảo luận nhóm, brain storming, hoạt động suy ngẫm, thực hành tập trung, đóng kịch, chơi trò chơi, phân tích tình huống, bài tập cho cá nhân và cho nhóm - sẽ được sử dụng trong suốt khóa học.

* Phân bố thời gian: Khoảng 30% thời gian dành cho phần lý thuyết và 70% còn lại dành cho thực hành và sinh hoạt nhóm.
3. Đối tượng: các trường mầm non, phổ thông các cấp, các trường đại học, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận làm việc với trẻ và thanh thiếu niên.

4. Thời lượng: 04 ngày (08 buổi)

5. Địa điểm: Tại cơ sở của đơn vị tiếp nhận tập huấn.

6. Hướng dẫn cho đơn vị chuẩn bị tập huấn: Xem mục Thư viện – Tài liệu.

II. Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng: 
* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.
* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.
* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi
* Học Giá trị sống tại nhà
* Chương trình Giá trị sống online

 III. Đào tạo và phát triển đội ngũ Giáo dục viên Giá trị sống (TOT)
Giáo dục viên Giá trị sống có thể được đào tạo và huấn luyện tiếp tục để trở thành Tập huấn viên Giá trị sống. Tập huấn viên Giá trị sống là các tình nguyện viên của LVEC. Chỉ các Tập huấn viên đủ kinh nghiệm mới được LVEC cử đi thực hiện các khoá tập huấn với các đối tác.