Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá Trị Sống Việt Nam

Chương trình Giáo dục các Giá trị sống được khởi xướng tại trụ sở UNICEF (New York) vào năm 1996 từ một dự án có tên gọi “Hợp tác Toàn cầu vì Một thế giới Tốt đẹp hơn”. Chương trình được điều phối bởi Hiệp hội Giáo dục Giá trị sống Quốc tế (ALIVE), một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu thúc đẩy các hoạt động giáo dục giá trị trên toàn thế giới. Đến năm 2008, chương trình đã được phổ biến tại hơn 80 quốc gia và hiện ALIVE có thành viên đại diện tại hơn 40 quốc gia trên thế giới.

Giá Trị Sống Việt Nam (LVEC) là thành viên chính thức của Hiệp hội Giáo dục Các giá trị sống Quốc tế (ALIVE) với sứ mệnh lan tỏa các giá trị sống đến cộng đồng nhằm giúp tạo ra một thế giới hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Xem thêm...

#
#

Các khóa Tập huấn - Workshop

Giới thiệu các khóa tập huấn Giá Trị Sống ...
Liên hệ

Thư viện Giá Trị Sống

Giới thiệu về thư viện...


#

Liên hệ Giá Trị Sống Việt Nam

#