Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

HẠNH PHÚC -Tháng 9 - Tuần 1

Trong thời đại ngày nay ngày càng có nhiều người đặt câu hỏi về mục đích của đời sống. Một số cảm thấy chán sống, những người khác thì đánh mất hy vọng.

HẠNH PHÚC - Tháng 9 - Tuần 2

Hạnh phúc chính là sự thịnh vượng có được khi ta biết làm chủ bản thân, tức là làm chủ được cả tâm trí, trí tuệ, tính cách, cùng các giác quan cơ thể; khi ta có đầy đủ mọi sức mạnh và phẩm hạnh;

HẠNH PHÚC -Tháng 9 - Tuần 3

“ Nhận biết tầm quan trọng của những tình huống thách thức là biết duy trì hạnh phúc liên tục.”

HẠNH PHÚC - Tháng 9 - Tuần 4

“Tìm ra lý do khiến ta hạnh phúc là một cách làm gia tăng hạnh phúc”