Giá trị sống - Living values - 12 giá trị

Giá trị sống vì một thế giới tốt đẹp hơn

CHI HỘI KHOA HỌC TÂM LÝ – GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG (LVEC)

LVEC là một tổ chức tập hợp các tình nguyện viên độc lập, không đại diện hay liên quan đến 1 tổ chức chính trị hay tôn giáo đặc thù nào và là thành viên liên kết chính thức của Hiệp hội các Giá trị sống quốc tế (ALIVE).

Các chương trình Giá trị sống cho cộng đồng:

* Giá trị sống dành cho các bậc làm cha mẹ.

* Giá trị sống trong văn hóa doanh nghiệp và tổ chức.

* Trại hè Giá trị sống cho thanh - thiếu nhi

* Học Giá trị sống tại nhà

* Chương trình Giá trị sống online

12 giá trị: bao gồm

Giá trị Bình an

Giá trị Tôn trọng

Giá trị Yêu thương

Giá trị Khoan dung

Giá trị Trung thực

Giá trị Khiêm tốn

Giá trị Hợp tác

Giá trị Hạnh Phúc

Giá trị Trách nhiệm

Giá trị Giản dị

Giá trị Tự do

Giá trị Đoàn kết

Giá trị cho mỗi tuần

Giá Trị Sống

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 1

Trung thực là có một lương tri trong sáng “ trước chính tôi và trước những người anh em nhân loại.” Trung thực là nhận thức được điều gì là đúng đắn và phù hợp với vai trò, hành vi,

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 2

Trung thực là nói ra điều mình nghĩ và hành động như những gì mình đã nói. Ở đây không có sự trái ngược hay xung khắc trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Sự trọn vẹn như thế khiến người khác sáng tỏ và trở thành tấm gương cho họ.

TRUNG THỰC - THÁNG 10 - Tuần 3

Trung thực ở trong nội tâm khiến ta trở nên khôn ngoan và cũng đảm bảo cho ta có đầy đủ sức mạnh và sự ổn định.

TRUNG THỰC -THÁNG 10 - Tuần 4

“Trải nghiệm Trung thực tức là đưa nó vào đời sống.”